מדיניות פרטיות

אתר זה משתמש ב-Google Analytics, שרות ניתוח רשת של חברתGoogle Inc . גוגל אנליטיקס עושה שימוש ב”עוגיות” (Cookies) , קובצי טקסט המאוחסנים במחשב שלך, ואשר מאפשרים ניתוח של השימוש שלך באתר האינטרנט. המידע על אודות השימוש שלך באתר אינטרנט זה מועבר לשרת של גוגל הממוקם בארה”ב, ומאוחסן שם. עם זאת, במקרה של הפעלת אפשרות העלמת-זהות (אנונימיזציה) של ה-IP , בדף אינטרנט זה, תקוצר כתובת ה-IP  שלך בתוך גבולות מדינות החבר של האיחוד האירופי, או במדינות החתומות על האמנה לאזור הכלכלי האירופי. רק במקרים יוצאי דופן תועבר כתובת ה-IP  המלאה לשרת גוגל בארה”ב, ותקוצר שם. על פי הוראת מפעיל אתר זה תעשה גוגל שימוש במידע זה כדי לנתח את השימוש שלך באתר, וזאת כדי להרכיב דו”חות על אודות הפעילויות באתר, וכדי להעניק שירותים נוספים הקשורים לשימוש באתר האינטרנט ולשימוש באינטרנט. כתובת ה-IP  אשר מועברת במסגרת גוגל אנליטיקס על ידי הדפדפן שלך לא תמוזג עם נתונים אחרים של גוגל. באמצעות הגדרה מתאימה של תוכנת הדפדפן שלך תוכל למנוע את אחסון העוגיות; עם זאת, אנו מסבים את תשומת לבך לכך שבמקרה זה אתה עלול להיות מנוע מלעשות שימוש מלא בכל התפקודיות של אתר אינטרנט זה. מעבר לנ”ל תוכל למנוע את איסוף הנתונים המחוללים על ידי העוגייה, והמתייחסים לשימוש שלך באתר (כולל כתובת ה-IP שלך) לגוגל, וכן את עיבוד הנתונים האלו על ידי גוגל, על ידי הורדת והתקנת הרחבת הדפדפן המצויה תחת הקישור להלן: [tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr].

תוכל למנוע את האיסוף על ידי גוגל אנליטיקס על ידי לחיצה על קישור זה. נוצרת “עוגיית ביטול” (opt-out cookie) באתר שלך המונעת את האיסוף העתידי של הנתונים שלך במהלך הביקור באתר זה.

מידע נוסף הקשור לחוקי הסודיות ותנאי השימוש של גוגל אנליטיקס ניתן למצוא ב- גוגל אנליטיקס או  באתר משנה About Google Analytics. לשימת לבך, באתר זה הוסף הקוד Google Analytics “gat._anonymizelp();” על מנת להבטיח איסוף כתובות IP תוך העלמת-זהות (IP masking).