קבוצת GVI מציעה לכם עסקה ממשית שתביא גוון חדש להשקעותיכם לטווח ארוך, שילוב של עסקים עם הנאה

, יתרונות מס ויציבות. קבוצת GVI היא קבוצת נדל”ן חקלאי שמטרתה בעלות קולקטיבית על כרם אחד או יותר.

GVI - הקבוצה הישראלית לרכישת חוות-יין

כרם בגלילי העליום 170ד
כרם בגלילי העליום 170ד
יין בישראל
כרם בגליל 230ד
כרם בגליל 230ד
יין בישראל
כרם בשומרון 190ד
כרם בשומרון 190ד
יין בישראל
כרם במירון 280ד
כרם במירון 280ד
יין בישראל

יתרונות

מספר מוגבל של אנשים פרטיים מתקבצים יחד כדי לרכוש נכס נדל”ני לגידול גפני-יין, חוות-יין. עיבוד חוות-היין מופקד, בחכירה לטווח ארוך, בידי מנהל שנבחר על סמך הידע המקצועי, הטכני והמסחרי שלו.

  1. יתרונות מס מיוחדים לגבי מתנות וירושות.
  2. הגנה משמעותית על ההון בהיות ההשקעה לטווח ארוך.
  3. הצטרפות להשקעה בחוות-יין על פי האפשרויות האישיות ללא דאגות ניהול.

השותף מקבל מדי שנה את ההכנסות מדמי חכירת הקרקע החקלאית, בהתאם למספר המניות המוחזקות. הכנסות אלה הן פועל יוצא של מיטוב הערך של היין של האפלאסיון הנדון. ערך זה מותאם מדי שנה. כאשר דמי החכירה אינם משולמים ב”בקבוקים”, יש לשותף הזדמנות לרכוש (למעט בנסיבות חריגות) בקבוקים מהדומיין בתנאים של בעלים.

ההכנסה שמחולקת על ידי קבוצות GVI היא כ- 2-4 אחוזים בשנה. תשואה זו אינה לוקחת בחשבון, כאשר התמורה להשקעה משולמת ב”בקבוקים”, את המוניטין שנוצר הודות לכישורי היינן המפעיל את החווה. בכל שנה בחודש נובמבר (סוחרים, מתווכים, ייננים, בעלים), יפרסמו את המחיר הרשמי של חכירת יבול השנה הקודמת. על בסיס רשמי זה יחושבו דמי החכירה של החוואי לקבוצת GVI. הרווחיות הכוללת חייבת גם לקחת בחשבון את ערך המניות בעקבות מיטוב מחיר חוות-היין.

GVI מציעים לכם את האפשרות לרכוש בכל שנה יין מהבציר האחרון:

  • תנאי רכישה מועדפים השמורים אך ורק לשותפים בקבוצה, אשר יכולים, בהתאם לבציר, להגדיל באופן משמעותי את רווחיות ההשקעה.
  • הקמת יקב אטרקטיבי הודות לאיכות היינות המיוצרים, ואפילו בזכות היותם נדירים.
  • יצירת הון-יין אמתי כתוצר של נכסי השותף.
  • הון שהשותף יכול להעביר למשפחתו.

עבור קבוצת רכישת חוות-יין ישראלית, העסקאות בשוק המשני (המתבצעות בתיווכו של המנהל) מבוצעות על בסיס מחיר אינדיקטיבי הנקבע על ידי המנהל מדי שנה. בקביעת מחיר המניות המנהל לוקח בחשבון שני גורמים:

  1. המחיר הממוצע של קרקעות פנויות הידוע בחודש אפריל של כל שנה.
  2. ערך מעודכן של כל נכס הנאמד, כאשר הוא חופשי מהחכרה, בנובמבר של כל שנה.